Napíšte nám

Výrobný úsek:

E-mail: stavbyveduci@uniresbau.sk

Martin Tirpák, vedúci úseku
E-mail: tirpak@uniresbau.sk
+421905353605

Ing. Matej Starec
E-mail: starec@uniresbau.sk
+421905353324

Ing. Vladimír Alter, stavbyvedúci
E-mail: alter@uniresbau.sk
+4210905241292

Ondrej Krafčík, stavbyvedúci
E-mail: krafcik@uniresbau.sk
+421905972262

Úsek prípravy stavieb:

E-mail: priprava@uniresbau.sk

Ing. Katarína Kmecová
E-mail: kmecova@uniresbau.sk
+421918491435

Ing. Eva Črepová
E-mail: crepova@uniresbau.sk
+421917317170

Ekonomický úsek:

E-mail: ekonomicke@uniresbau.sk

Ing. Vlasta Bizoňová
+421918722388

Gabriela Hegyesyová
+421907179931

Kontaktné údaje:

UNIRES - Bau s.r.o.
Vodárenská 2
040 01 Košice

Tel: 0905 413 817
E-mail: uniresbau@uniresbau.sk

Fakturačné údaje:

IČO: 46 447 890
IČ DPH: SK2023457304
Bankové spojenie: Tatrabanka, a.s. Košice, číslo účtu:SK97 1100 0000 0029 2388 4405

Spoločnosť zapísaná v OR OS Košice I, Oddiel: Sro, Vložka č. 29202/V.