O spoločnosti UNIRES – Bau

UNIRES – Bau s.r.o.  je modernou stavebnou spoločnosťou, ktorá bola založená  v roku 2012 s cieľom pružne reagovať na výzvy stavebného trhu, využitím inovatívnych prípravných a realizačných postupov, moderných technológií a profesionálnych zručností jej zamestnancov.  Od počiatku svojej existencie sa naša spoločnosť snaží zúžitkovať a zdokonaľovať skúsenosti nadobudnuté jej manažmentom a  zamestnancami počas predchádzajúcich úspešných 24 rokov jej predchodcu, ktorý bol významným a uznávaným stavebným subjektom najmä v regióne Košíc.       

Spoločnosť je prioritne zameraná na vykonávanie kompletných priemyselných, zdravotníckych, občianskych a  inžinierskych stavieb, resp. ich celkov. Rovnako tak realizuje rekonštrukcie a sanácie stavieb, vrátane pamiatkovo chránených objektov.  V rokoch  2013 a 2014 sme zrealizovali viaceré, stavebne a technologicky náročné akcie,  kde sme zároveň vystupovali ako ich koordinátor.  Získané cenné know- how  naďalej rozvíjame

Zárukou kvality výsledkov našej práce je profesionalita a lojálnosť vlastných   zamestnancov, ktorá je podporená  spoluprácou s  vybranými partnermi.  Neustále a flexibilne rozširujeme sieť kontaktov s dodávateľmi s cieľom poskytnúť najvyššiu  kvalitu dodávok a služieb zákazníkovi. Kvalitu subdodávok monitorujeme,  vyhodnocujeme a výber subdodávateľov aktualizujeme, čo v konečnom dôsledku prináša so sebou spokojnosť investorov  aj užívateľov s dosiahnutou kvalitou uskutočňovaných  stavieb.    

Spoločnosť UNIRES – Bau s.r.o. v záujme trvalého  zlepšovania efektívnosti v roku 2014 zaviedla a  pri výkone svojej činnosti používa systém manažérstva kvality, bezpečnosti a environmentu,  za čo v uplynulom roku získala certifikáty ISO 9001:2009,  OHSAS 18001:2009 a ISO 14001:2005.     

Našu orientáciu na spokojnosť zákazníkov reprezentuje aj otvorenosť pre ich špecifické požiadavky,  záujem a inovatívnosť v návrhoch a  realizáciách aj u technicky náročných stavieb, aby sme plne vyhoveli ich požiadavkám a očakávaniam.  

 

Naši partneri: