Práve realizujeme

VOÚ Košice- sanácia a izolácia suterénnych priestorov nemocnice

VOÚ Košice- výmena vzduchotechniky v priestoroch miešania citostatík

Zubačka Štrba

Realizácia betónových konštrukcií na obnove trate a rekonštrukcia stanice Štrba
betónový zachytný prah

OÚ SOKOĽ- Zateplenie objektu, strešný plášť

Výmena a zateplenie strešných vrstiev obecného úradu

Zdravotné stredisko Valaliky CIZS

prístavba Centra integrovanej starostlivosti Valaliky doba výstavby 12 mesiacov

Zníženie energetickej náročnosti miestneho úradu s kultúrnym domom v mestskej časti Košice - Poľov

Budova úradu Poľov - začiatok rekonštrukcie 01/20

RD Budimír

Výstavba rodinného domu