Referencie

SOKOĽ - oporný múr

betónový oporný múr

RTG pracovisko SIEMENS, Tr. SNP Košice

príprava výskumného pracoviska RTG

VOÚ Košice- výmena vzduchotechniky v priestoroch miešania citostatík

OÚ SOKOĽ- Zateplenie objektu, strešný plášť

Výmena a zateplenie strešných vrstiev obecného úradu

Betonárka ŽPSV ČAŇA- základy pre podvesnú dopravu a spevnené plochy

ŠACA nemocnica - prístavba urgentného príjmu monolitické konštrukcie

realizácia 13 podlažného monolitického skeletu urgentného príjmu

LU VOU Košice- stavebné práce pre nový lineárny urýchľovač

búracie práce
vymeriavanie kotevných bodov

UNLP Košice-Úprava priestorov KRaZM

UNLP Košice-Úprava priestory pre monáž ANGIO prístroja

UNLP-Rekonštrukcia priestorov FBLR

Stránky