Referencie

Betonárka ŽPSV ČAŇA- základy pre podvesnú dopravu a spevnené plochy

UNLP Košice-Úprava priestorov KRaZM

UNLP Košice-Úprava priestory pre monáž ANGIO prístroja

UNLP-Rekonštrukcia priestorov FBLR

Rekonštrukcia zázemia futbalového ihriska Poľov

Rekonštrukcia a sanácia objektu

Sanácia vlhkých priestorov KOOPERAT'ÍVA, Mlynská ul. Košice

pôvodný stav
pôvodný stav
pôvodný stav
osekanie zavlhnutého muriva v dolnej časti nad podlahou aplikácia chemickej clony Schomburg I380 do vrtov
osekanie zavlhnutého muriva v dolnej časti nad podlahou aplikácia chemickej clony Schomburg I380 do vrtov
sanačná omietka jadrová Schomburg
sanačná omietka jadrová Schomburg
kontaktný postrek
hotovo ( jemná omietka Schomburg a paropriepustná maľba)
hotovo ( jemná omietka Schomburg a paropriepustná maľba)
hotovo ( jemná omietka Schomburg a paropriepustná maľba)

Detská fakultná nemocnica Prešov-Úprava vstupu

ŽPSV Čaňa- základy a konštrukcie pre technológiu betonárne

Izolácia proti vzlínajúcej vlhkosti RD GROT

ŽPSV Čaňa -dočasné utesnenie parných komôr

ŽPSV Čaňa -dočasné utesnenie parných komôr
prípravné práce

Stránky