Referencie

Stavebné úpravy na oddelení riedenia cytostatík v budove UNLP Košice

Sanácia pavlačí "Stredná zdravotná škola, Hlavná ul." Košice

Byty Kmeťova

Výstavba bytového domu s 18 b.j.

RD Bidovce

betonáže základov a stien RD+ dokončenie objektu
betónový RD

Carmeuse USS- Izolácia skladu PHM

výstavba skladového hospodárstva včetne technológie

Rekonštrukcia priestorov RTG th a priestorov súvisiacich s RTG th,Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A.Reimana Prešov

Rekonštrukcia priestorov digitálnej mamografie a priestorov súvisiacich s mamografiou, Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A.Reimana Prešov

rekonštrukcia priestorov

Stavebné úpravy objektu VOU Košice

Úpravy pre osadenia nového lineárneho urýchľovača

Úprava priestorov pre SPECT CT Trnava

Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice

Rekonštrukcia hlavného vstupu do polikliniky nemocničného zariadenia

Stránky