Referencie

Sanácia vonkajšieho oplotenia

Sanácia vonkajšieho oplotenia Senný trh 1, Košice 2014
Sanácia vonkajšieho oplotenia
Sanácia vonkajšieho oplotenia pôvodný stav
Sanácia vonkajšieho oplotenia horizontálne vrty proti vzlínajúcej vlhkosti
Sanácia vonkajšieho oplotenia
Sanácia vonkajšieho oplotenia starý stav
Sanácia vonkajšieho oplotenia nový stav

Sanácia suterénnych priestorov Jasov

Sanácia suterénnych priestorov OU Jasov 2014
Sanácia suterénnych priestorov-horizonzálna izolácia a sančný systém
Sanácia suterénnych priestorov
Sanácia suterénnych priestorov
Sanácia suterénnych priestorov-horizonzálna izolácia a sančný systém
Sanácia suterénnych priestorov
Sanácia suterénnych priestorov-horizonzálna izolácia a sančný systém
Sanácia suterénnych priestorov-horizonzálna izolácia a sančný systém
Sanácia suterénnych priestorov-horizonzálna izolácia a sančný systém
Sanácia suterénnych priestorov-horizonzálna izolácia a sančný systém
Sanácia suterénnych priestorov-horizonzálna izolácia a sančný systém
Sanácia suterénnych priestorov
Sanácia suterénnych priestorov-horizonzálna izolácia a sančný systém
Sanácia suterénnych priestorov-horizonzálna izolácia a sančný systém
Sanácia suterénnych priestorov
Sanácia suterénnych priestorov
Sanácia suterénnych priestorov
Sanácia suterénnych priestorov-horizonzálna izolácia a sančný systém
Sanácia suterénnych priestorov-horizonzálna izolácia a sančný systém

Sanácia exteriéru OU Jasov

Sanácia exteriéru OU Jasov 2014
Sanácia exteriéru OU Jasov
Sanácia exteriéru OU Jasov
Sanácia exteriéru OU Jasov
Sanácia exteriéru OU Jasov
Sanácia exteriéru OU Jasov
Sanácia exteriéru OU Jasov
Sanácia exteriéru OU Jasov
Sanácia exteriéru OU Jasov
Sanácia exteriéru OU Jasov

Sanácia bazénu

Sanácia bazénu Rumanova ul. ,Košice 2014
Sanácia bazénu
Sanácia bazénu
Sanácia bazénu

Rekonštrukcia podkrovia-apartmány

Rekonštrukcia podkrovia Mlynská Kováčska 2014
Rekonštrukcia podkrovia-obnova priestorov
Rekonštrukcia podkrovia-obnova priestorov
Rekonštrukcia podkrovia-obnova priestorov

Operačné sály Košice

Operačná sála VOÚ Košice , 2014 - stavebné úpravy priestorov

Nemocničné priestory Prešov

Rekonštrukcia priestorov Nukleárnej medicíny , Prešov 2014
NM Prešov
NM Prešov
NM Prešov
NM Prešov

Laboratóriá Prešov

Rekonštrukcia laboratórií , Prešov 2014
Laboratóriá Prešov
Laboratóriá Prešov
Laboratóriá Prešov
Laboratóriá Prešov
Laboratóriá Prešov
Laboratóriá Prešov
Laboratóriá Prešov
Laboratóriá Prešov
Laboratóriá Prešov