Referencie

Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice

Rekonštrukcia hlavného vstupu do polikliniky nemocničného zariadenia

Národná transfúzna služba SR

Dodávka a montáž plastových okien s montážou vnútorných a vonkajších parapetov, demontáž pôvodných okien

Oprava strechy - Spojená škola, Vojenská ul. Košice

Oprava strešnej krytiny a klampiarskych výrobkov

Sanácia Zvolen

Sanácia suterénnych priestorov objektu vo Zvolene, 2015
Sanácia Zvolen
Sanácia Zvolen
Sanácia Zvolen
Sanácia Zvolen
Sanácia Zvolen
Sanácia Zvolen
Sanácia Zvolen
Sanácia Zvolen
Sanácia Zvolen
Sanácia Zvolen
Sanácia Zvolen

Carmeusse lom Trebejov- ŽB základy a objekty pre triedičku kameňa

Výstavba ŽB objektov pre Lom Trebejov 2014-2015
betonárske práce
betonárske práce
tunel 1
betonárske práce
Tunel 3
Výstavba ŽB objektov
betonárske práce
Základy pod linku
Tunel 3
Tunel 3 a zastrešenie
Tunel 2 pre dopravník a stĺpy pre zastrešenie ( v. 8m)
Základy pod linku
Tuned 1 v prevádzke

Terminál TIOP Moldava nad Bodvou-budova stanice

Stavba Prevádzkovo technickej budovy TIOP Moldava nad Bodvou 2015
Stavba TIOP Moldava nad Bodvou
Pilóty
Stavba TIOP Moldava nad Bodvou
Stavba TIOP Moldava nad Bodvou
Stavba TIOP Moldava nad Bodvou
Stavba TIOP Moldava nad Bodvou
Stavba TIOP Moldava nad Bodvou
Stavba TIOP Moldava nad Bodvou
Stavba TIOP Moldava nad Bodvou
Stavba TIOP Moldava nad Bodvou
Stavba TIOP Moldava nad Bodvou
Stavba TIOP Moldava nad Bodvou

Sanácia suterénnych priestorov Štúrova

Sanácia suterénnych priestorov Štúrova 21, Košice 2015
Sanácia suterénnych priestorov Štúrova
Sanácia suterénnych priestorov Štúrova
Sanácia suterénnych priestorov Štúrova-pôvodný stav
Sanácia suterénnych priestorov Štúrova-pôvodný stav
Sanácia suterénnych priestorov Štúrova-pôvodný stav
Sanácia suterénnych priestorov Štúrova-pôvodný stav
Sanácia suterénnych priestorov Štúrova-pôvodný stav
Sanácia suterénnych priestorov Štúrova-pôvodný stav
Sanácia suterénnych priestorov Štúrova
Sanácia suterénnych priestorov Štúrova
Sanácia suterénnych priestorov Štúrova
Sanácia suterénnych priestorov Štúrova
Sanácia suterénnych priestorov Štúrova
Sanácia suterénnych priestorov Štúrova
Sanácia suterénnych priestorov Štúrova
Sanácia suterénnych priestorov Štúrova
Sanácia suterénnych priestorov Štúrova
Sanácia suterénnych priestorov Štúrova nový stav
Sanácia suterénnych priestorov Štúrova nový stav
Sanácia suterénnych priestorov Štúrova nový stav
Sanácia suterénnych priestorov Štúrova nový stav
Sanácia suterénnych priestorov Štúrova nový stav
Sanácia suterénnych priestorov Štúrova nový stav
Sanácia suterénnych priestorov Štúrova nový stav

Rekonštrukcia administratívnej budovy

Rekonštrukcia prízemia administratívnej budovy Szakkayho 1, Košice 2015
Rekonštrukcia administratívnej budovy-oprava terazzových podláh a úpravy vstupných priestorov
Rekonštrukcia administratívnej budovy
Rekonštrukcia administratívnej budovy pôvodný stav
Rekonštrukcia administratívnej budovy pôvodný stav
Rekonštrukcia administratívnej budovy pôvodný stav
Rekonštrukcia administratívnej budovy obnova terazza
Rekonštrukcia administratívnej budovy obnova terazza
Rekonštrukcia administratívnej budovy nový stav
Rekonštrukcia administratívnej budovy terazzová podlaha nový stav
Rekonštrukcia administratívnej budovy nový stav
Rekonštrukcia administratívnej budovy nový stav