Referencie

Rekonštrukcia priestorov brachyterapie , VOÚ Košice

RD Poľov

výstavba rodinného domu hrubá stavba
stavba RD
stavba RD

Stavebné úpravy na oddelení pôrodnice - FN Prešov

Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu Baška

Parkovisko LYNX

rozšírenie jestvujúceho parkoviska firmy LYNX
betónové plochy
04/17
04/17

Byty Kmeťova

Výstavba bytového domu s 18 b.j.