Referencie

Detská fakultná nemocnica Prešov-Úprava vstupu

ŽPSV Čaňa- základy a konštrukcie pre technológiu betonárne

Izolácia proti vzlínajúcej vlhkosti RD GROT

ŽPSV Čaňa -dočasné utesnenie parných komôr

ŽPSV Čaňa -dočasné utesnenie parných komôr
prípravné práce

RD Prešov

Stavebná príprava pre Lineárny urýchľovač - VOÚ KE

Stavebné práce pre montáž CT - UNLP KE

ŽPSV Čaňa - stavebná príprava pre novú linku I.časť

Pavilón Pedopsychiatrie Nemocnica A.Reimana PO- Rekonštrukcia oddelenia

Búracie práce

RD Topoľova - Sanácia vlhkosti suterénu materiálmi Schomburg II etapa

Horizontálna chemická izolácia
Horizontálna chemická izolácia
betonáž podlahy s hydroizolačným vsypom

Stránky