Referencie

UNLP Košice-Úprava priestorov KRaZM

UNLP Košice-Úprava priestory pre monáž ANGIO prístroja

Detská fakultná nemocnica Prešov-Úprava vstupu

ŽPSV Čaňa- základy a konštrukcie pre technológiu betonárne

Izolácia proti vzlínajúcej vlhkosti RD GROT

ŽPSV Čaňa -dočasné utesnenie parných komôr

ŽPSV Čaňa -dočasné utesnenie parných komôr
prípravné práce

RD Prešov

Stavebná príprava pre Lineárny urýchľovač - VOÚ KE

Stavebné práce pre montáž CT - UNLP KE

ŽPSV Čaňa - stavebná príprava pre novú linku I.časť

Stránky