Referencie

Stavebné úpravy na oddelení riedenia cytostatík v budove UNLP Košice

Sanácia pavlačí "Stredná zdravotná škola, Hlavná ul." Košice

Carmeuse USS- Izolácia skladu PHM

výstavba skladového hospodárstva včetne technológie

Rekonštrukcia priestorov RTG th a priestorov súvisiacich s RTG th,Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A.Reimana Prešov

Rekonštrukcia priestorov digitálnej mamografie a priestorov súvisiacich s mamografiou, Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A.Reimana Prešov

rekonštrukcia priestorov

Stavebné úpravy objektu VOU Košice

Úpravy pre osadenia nového lineárneho urýchľovača

Úprava priestorov pre SPECT CT Trnava

Stavebné úpravy objektov 47-1 POLIKLINIKA a RIADITEĽSTVO DFN, Košice

Oprava a rekonštrukcia vnútorných priestorov DFN

Carmeuse Trebejov- Realizácia etapy stĺpov pod zastrešenie

Betonáže základových pätiek a podporných hybridných stĺpov

Rekonštrukcia priestorov v Banskej Bystrici

rekonštukcia priestorov pre účely zdravotníctva

Stránky