Referencie

SOKOĽ - oporný múr

betónový oporný múr

RTG pracovisko SIEMENS, Tr. SNP Košice

príprava výskumného pracoviska RTG

Betonárka ŽPSV ČAŇA- základy pre podvesnú dopravu a spevnené plochy

ŠACA nemocnica - prístavba urgentného príjmu monolitické konštrukcie

realizácia 13 podlažného monolitického skeletu urgentného príjmu

LU VOU Košice- stavebné práce pre nový lineárny urýchľovač

búracie práce
vymeriavanie kotevných bodov

UNLP-Rekonštrukcia priestorov FBLR

Rekonštrukcia zázemia futbalového ihriska Poľov

Rekonštrukcia a sanácia objektu

Sanácia vlhkých priestorov KOOPERAT'ÍVA, Mlynská ul. Košice

pôvodný stav
pôvodný stav
pôvodný stav
osekanie zavlhnutého muriva v dolnej časti nad podlahou aplikácia chemickej clony Schomburg I380 do vrtov
osekanie zavlhnutého muriva v dolnej časti nad podlahou aplikácia chemickej clony Schomburg I380 do vrtov
sanačná omietka jadrová Schomburg
sanačná omietka jadrová Schomburg
kontaktný postrek
hotovo ( jemná omietka Schomburg a paropriepustná maľba)
hotovo ( jemná omietka Schomburg a paropriepustná maľba)
hotovo ( jemná omietka Schomburg a paropriepustná maľba)

RD Kavečany

Novostavba rodinného domu