Referencie

Národná transfúzna služba SR

Dodávka a montáž plastových okien s montážou vnútorných a vonkajších parapetov, demontáž pôvodných okien

Stavebné úpravy objektov 47-1 POLIKLINIKA a RIADITEĽSTVO DFN, Košice

Oprava a rekonštrukcia vnútorných priestorov DFN

Oprava strechy - Spojená škola, Vojenská ul. Košice

Oprava strešnej krytiny a klampiarskych výrobkov

Carmeuse Trebejov- Realizácia etapy stĺpov pod zastrešenie

Betonáže základových pätiek a podporných hybridných stĺpov

Rekonštrukcia priestorov v Banskej Bystrici

rekonštukcia priestorov pre účely zdravotníctva

Rekonštrukcia objektu Liptovský Mikuláš

dokončovacie práce a zateplenie
realizácia strechy a vnútorné práce

Súbor Rodinných domov Červený breh Košice

Výstavba Červený breh, Košice 2015-2019
Červený breh
základy
Výstavba oporných múrov, zemné práce, Vila B
Oporný múr
6/2016
6/2016
6/2016
6/2016
vila A 04/17
vila S 04/17
vila B 04/17
vila A 04/17
Červený breh
Červený breh
Červený breh
Červený breh
Červený breh
Červený breh
Červený breh

Sanácia Zvolen

Sanácia suterénnych priestorov objektu vo Zvolene, 2015
Sanácia Zvolen
Sanácia Zvolen
Sanácia Zvolen
Sanácia Zvolen
Sanácia Zvolen
Sanácia Zvolen
Sanácia Zvolen
Sanácia Zvolen
Sanácia Zvolen
Sanácia Zvolen
Sanácia Zvolen

Carmeusse lom Trebejov- ŽB základy a objekty pre triedičku kameňa

Výstavba ŽB objektov pre Lom Trebejov 2014-2015
betonárske práce
betonárske práce
tunel 1
betonárske práce
Tunel 3
Výstavba ŽB objektov
betonárske práce
Základy pod linku
Tunel 3
Tunel 3 a zastrešenie
Tunel 2 pre dopravník a stĺpy pre zastrešenie ( v. 8m)
Základy pod linku
Tuned 1 v prevádzke

Úprava toku Čierna Moldava

Úprava toku Čierna Moldava
Úpravy vodohospodárskeho diela
Betonáž oporných múrov

Stránky