Referencie

RD Prešov

Stavebná príprava pre Lineárny urýchľovač - VOÚ KE

Stavebné práce pre montáž CT - UNLP KE

ŽPSV Čaňa - stavebná príprava pre novú linku I.časť

Pavilón Pedopsychiatrie Nemocnica A.Reimana PO- Rekonštrukcia oddelenia

Búracie práce

RD Kavečany

Novostavba rodinného domu

RD Topoľova - Sanácia vlhkosti suterénu materiálmi Schomburg II etapa

Horizontálna chemická izolácia
Horizontálna chemická izolácia
betonáž podlahy s hydroizolačným vsypom

EUROVIA KE-izolácia strechy

Sanácia vlhkosti - Kaplnka v Poľove

odizolovanie a celková sanácia vlhkosťou a soľami zaťaženého objektu kaplnky

SACELEST, Základ pod technologické vybavenie lisu

základ pod lis na podporných mikropilótach
pripravené pre montáž
rezanie betónovej podlahy
uloženie OK

Stránky