Rekonštrukcie

Rekonštrukcia podkrovia-apartmány

Rekonštrukcia podkrovia Mlynská Kováčska 2014
Rekonštrukcia podkrovia-obnova priestorov
Rekonštrukcia podkrovia-obnova priestorov
Rekonštrukcia podkrovia-obnova priestorov

Operačné sály Košice

Operačná sála VOÚ Košice , 2014 - stavebné úpravy priestorov

Nemocničné priestory Prešov

Rekonštrukcia priestorov Nukleárnej medicíny , Prešov 2014
NM Prešov
NM Prešov
NM Prešov
NM Prešov

Laboratóriá Prešov

Rekonštrukcia laboratórií , Prešov 2014
Laboratóriá Prešov
Laboratóriá Prešov
Laboratóriá Prešov
Laboratóriá Prešov
Laboratóriá Prešov
Laboratóriá Prešov
Laboratóriá Prešov
Laboratóriá Prešov
Laboratóriá Prešov