Rekonštrukcie

Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice

Rekonštrukcia hlavného vstupu do polikliniky nemocničného zariadenia

Národná transfúzna služba SR

Dodávka a montáž plastových okien s montážou vnútorných a vonkajších parapetov, demontáž pôvodných okien

Oprava strechy - Spojená škola, Vojenská ul. Košice

Oprava strešnej krytiny a klampiarskych výrobkov

Rekonštrukcia administratívnej budovy

Rekonštrukcia prízemia administratívnej budovy Szakkayho 1, Košice 2015
Rekonštrukcia administratívnej budovy-oprava terazzových podláh a úpravy vstupných priestorov
Rekonštrukcia administratívnej budovy
Rekonštrukcia administratívnej budovy pôvodný stav
Rekonštrukcia administratívnej budovy pôvodný stav
Rekonštrukcia administratívnej budovy pôvodný stav
Rekonštrukcia administratívnej budovy obnova terazza
Rekonštrukcia administratívnej budovy obnova terazza
Rekonštrukcia administratívnej budovy nový stav
Rekonštrukcia administratívnej budovy terazzová podlaha nový stav
Rekonštrukcia administratívnej budovy nový stav
Rekonštrukcia administratívnej budovy nový stav