Rekonštrukcie

Rekonštrukcia priestorov brachyterapie , VOÚ Košice

Stavebné úpravy na oddelení pôrodnice - FN Prešov

Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu Baška