Rekonštrukcie

Stavebné úpravy na oddelení riedenia cytostatík v budove UNLP Košice

Sanácia pavlačí "Stredná zdravotná škola, Hlavná ul." Košice

Rekonštrukcia priestorov RTG th a priestorov súvisiacich s RTG th,Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A.Reimana Prešov

Rekonštrukcia priestorov digitálnej mamografie a priestorov súvisiacich s mamografiou, Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A.Reimana Prešov

rekonštrukcia priestorov

Stavebné úpravy objektu VOU Košice

Úpravy pre osadenia nového lineárneho urýchľovača

Úprava priestorov pre SPECT CT Trnava

Stavebné úpravy objektov 47-1 POLIKLINIKA a RIADITEĽSTVO DFN, Košice

Oprava a rekonštrukcia vnútorných priestorov DFN

Rekonštrukcia priestorov v Banskej Bystrici

rekonštukcia priestorov pre účely zdravotníctva

Rekonštrukcia objektu Liptovský Mikuláš

dokončovacie práce a zateplenie
realizácia strechy a vnútorné práce

Komunitné centrum JASOV

Rekonštrukcia Komunitné centrum JASOV 2015
Komunitné centrum JASOV nový stav
Komunitné centrum JASOV pôvodná fasáda
Komunitné centrum JASOV pôvodný stav
Komunitné centrum JASOV pôvodný stav
Komunitné centrum JASOV pôvodný stav
Komunitné centrum JASOV
Komunitné centrum JASOV pôvodný stav
Komunitné centrum JASOV výmena prvkov krovu
Komunitné centrum JASOV
Komunitné centrum JASOV nový stav
Komunitné centrum JASOV nový stav