Rekonštrukcie

Stavebná príprava pre Lineárny urýchľovač - VOÚ KE

Stavebné práce pre montáž CT - UNLP KE

Pavilón Pedopsychiatrie Nemocnica A.Reimana PO- Rekonštrukcia oddelenia

Búracie práce

EUROVIA KE-izolácia strechy

Modernizácia izieb pre expektačné lôžka ORL , Detská nemocnica Košice

Oprava fasády na budove VOÚ Košice

Rekonštrukcia priestorov brachyterapie , VOÚ Košice

Stavebné úpravy na oddelení pôrodnice - FN Prešov

Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu Baška

Stavebné úpravy na oddelení riedenia cytostatík v budove UNLP Košice

Stránky