Rekonštrukcie

Sanácia pavlačí "Stredná zdravotná škola, Hlavná ul." Košice

Rekonštrukcia priestorov RTG th a priestorov súvisiacich s RTG th,Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A.Reimana Prešov

Rekonštrukcia priestorov digitálnej mamografie a priestorov súvisiacich s mamografiou, Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A.Reimana Prešov

rekonštrukcia priestorov

Stavebné úpravy objektu VOU Košice

Úpravy pre osadenia nového lineárneho urýchľovača

Úprava priestorov pre SPECT CT Trnava

Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice

Rekonštrukcia hlavného vstupu do polikliniky nemocničného zariadenia

Národná transfúzna služba SR

Dodávka a montáž plastových okien s montážou vnútorných a vonkajších parapetov, demontáž pôvodných okien

Stavebné úpravy objektov 47-1 POLIKLINIKA a RIADITEĽSTVO DFN, Košice

Oprava a rekonštrukcia vnútorných priestorov DFN

Oprava strechy - Spojená škola, Vojenská ul. Košice

Oprava strešnej krytiny a klampiarskych výrobkov

Rekonštrukcia priestorov v Banskej Bystrici

rekonštukcia priestorov pre účely zdravotníctva

Stránky