Stavby

Betonárka ŽPSV ČAŇA- základy pre podvesnú dopravu a spevnené plochy

ŠACA nemocnica - prístavba urgentného príjmu monolitické konštrukcie

realizácia 13 podlažného monolitického skeletu urgentného príjmu

Zdravotné stredisko Valaliky CIZS

prístavba Centra integrovanej starostlivosti Valaliky doba výstavby 12 mesiacov

RD Budimír

Výstavba rodinného domu

ŽPSV Čaňa- základy a konštrukcie pre technológiu betonárne

RD Prešov

ŽPSV Čaňa - stavebná príprava pre novú linku I.časť

RD Kavečany

Novostavba rodinného domu

SACELEST, Základ pod technologické vybavenie lisu

základ pod lis na podporných mikropilótach
pripravené pre montáž
rezanie betónovej podlahy
uloženie OK

Realizácia rekreačného objektu pri RD na Kmeťovej ulici

desingová betónová stavba
Pohľadový betón
Pohľadový betón
Pohľadový betón
Pohľadový betón-debnenie stropu
Pohľadový betón-debnenie stropu

Stránky