Stavby

SACELEST, Základ pod technologické vybavenie lisu

základ pod lis na podporných mikropilótach
pripravené pre montáž
rezanie betónovej podlahy
uloženie OK

Realizácia rekreačného objektu pri RD na Kmeťovej ulici

desingová betónová stavba
Pohľadový betón
Pohľadový betón
Pohľadový betón
Pohľadový betón-debnenie stropu
Pohľadový betón-debnenie stropu

RD Bidovce

betonáže základov a stien RD+ dokončenie objektu
betónový RD