Stavby

Carmeuse USS- Izolácia skladu PHM

výstavba skladového hospodárstva včetne technológie

Carmeuse Trebejov- Realizácia etapy stĺpov pod zastrešenie

Betonáže základových pätiek a podporných hybridných stĺpov