Stavby

RD Poľov

výstavba rodinného domu hrubá stavba
stavba RD
stavba RD

Parkovisko LYNX

rozšírenie jestvujúceho parkoviska firmy LYNX
betónové plochy
04/17
04/17

Byty Kmeťova

Výstavba bytového domu s 18 b.j.