Stavby

SOKOĽ - oporný múr

betónový oporný múr

Zubačka Štrba

Realizácia betónových konštrukcií na obnove trate a rekonštrukcia stanice Štrba
betónový zachytný prah

Betonárka ŽPSV ČAŇA- základy pre podvesnú dopravu a spevnené plochy

ŠACA nemocnica - prístavba urgentného príjmu monolitické konštrukcie

realizácia 13 podlažného monolitického skeletu urgentného príjmu

Zdravotné stredisko Valaliky CIZS

prístavba Centra integrovanej starostlivosti Valaliky doba výstavby 12 mesiacov

RD Budimír

Výstavba rodinného domu

ŽPSV Čaňa- základy a konštrukcie pre technológiu betonárne

RD Prešov

ŽPSV Čaňa - stavebná príprava pre novú linku I.časť

RD Kavečany

Novostavba rodinného domu

Stránky