Stavby

Carmeusse lom Trebejov- ŽB základy a objekty pre triedičku kameňa

Výstavba ŽB objektov pre Lom Trebejov 2014-2015
betonárske práce
betonárske práce
tunel 1
betonárske práce
Tunel 3
Výstavba ŽB objektov
betonárske práce
Základy pod linku
Tunel 3
Tunel 3 a zastrešenie
Tunel 2 pre dopravník a stĺpy pre zastrešenie ( v. 8m)
Základy pod linku
Tuned 1 v prevádzke

Terminál TIOP Moldava nad Bodvou-budova stanice

Stavba Prevádzkovo technickej budovy TIOP Moldava nad Bodvou 2015
Stavba TIOP Moldava nad Bodvou
Pilóty
Stavba TIOP Moldava nad Bodvou
Stavba TIOP Moldava nad Bodvou
Stavba TIOP Moldava nad Bodvou
Stavba TIOP Moldava nad Bodvou
Stavba TIOP Moldava nad Bodvou
Stavba TIOP Moldava nad Bodvou
Stavba TIOP Moldava nad Bodvou
Stavba TIOP Moldava nad Bodvou
Stavba TIOP Moldava nad Bodvou
Stavba TIOP Moldava nad Bodvou