Stavby

SACELEST, Základ pod technologické vybavenie lisu

základ pod lis na podporných mikropilótach
pripravené pre montáž
rezanie betónovej podlahy
uloženie OK

Realizácia rekreačného objektu pri RD na Kmeťovej ulici

desingová betónová stavba
Pohľadový betón
Pohľadový betón
Pohľadový betón
Pohľadový betón-debnenie stropu
Pohľadový betón-debnenie stropu

RD Poľov

výstavba rodinného domu hrubá stavba
stavba RD
stavba RD

Parkovisko LYNX

rozšírenie jestvujúceho parkoviska firmy LYNX
betónové plochy
04/17
04/17

Byty Kmeťova

Výstavba bytového domu s 18 b.j.

RD Bidovce

betonáže základov a stien RD+ dokončenie objektu
betónový RD

Carmeuse USS- Izolácia skladu PHM

výstavba skladového hospodárstva včetne technológie

Carmeuse Trebejov- Realizácia etapy stĺpov pod zastrešenie

Betonáže základových pätiek a podporných hybridných stĺpov

Súbor Rodinných domov Červený breh Košice

Výstavba Červený breh, Košice 2015-2019
Červený breh
základy
Výstavba oporných múrov, zemné práce, Vila B
Oporný múr
6/2016
6/2016
6/2016
6/2016
vila A 04/17
vila S 04/17
vila B 04/17
vila A 04/17
Červený breh
Červený breh
Červený breh
Červený breh
Červený breh
Červený breh
Červený breh

Carmeusse lom Trebejov- ŽB základy a objekty pre triedičku kameňa

Výstavba ŽB objektov pre Lom Trebejov 2014-2015
betonárske práce
betonárske práce
tunel 1
betonárske práce
Tunel 3
Výstavba ŽB objektov
betonárske práce
Základy pod linku
Tunel 3
Tunel 3 a zastrešenie
Tunel 2 pre dopravník a stĺpy pre zastrešenie ( v. 8m)
Základy pod linku
Tuned 1 v prevádzke

Stránky