Rekonštrukcie

Stavebné úpravy objektu VOU Košice

Úpravy pre osadenia nového lineárneho urýchľovača

Úprava priestorov pre SPECT CT Trnava

Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice

Rekonštrukcia hlavného vstupu do polikliniky nemocničného zariadenia

Národná transfúzna služba SR

Dodávka a montáž plastových okien s montážou vnútorných a vonkajších parapetov, demontáž pôvodných okien

Stavebné úpravy objektov 47-1 POLIKLINIKA a RIADITEĽSTVO DFN, Košice

Oprava a rekonštrukcia vnútorných priestorov DFN

Oprava strechy - Spojená škola, Vojenská ul. Košice

Oprava strešnej krytiny a klampiarskych výrobkov

Rekonštrukcia priestorov v Banskej Bystrici

rekonštukcia priestorov pre účely zdravotníctva

Rekonštrukcia objektu Liptovský Mikuláš

dokončovacie práce a zateplenie
realizácia strechy a vnútorné práce

Rekonštrukcia administratívnej budovy

Rekonštrukcia prízemia administratívnej budovy Szakkayho 1, Košice 2015
Rekonštrukcia administratívnej budovy-oprava terazzových podláh a úpravy vstupných priestorov
Rekonštrukcia administratívnej budovy
Rekonštrukcia administratívnej budovy pôvodný stav
Rekonštrukcia administratívnej budovy pôvodný stav
Rekonštrukcia administratívnej budovy pôvodný stav
Rekonštrukcia administratívnej budovy obnova terazza
Rekonštrukcia administratívnej budovy obnova terazza
Rekonštrukcia administratívnej budovy nový stav
Rekonštrukcia administratívnej budovy terazzová podlaha nový stav
Rekonštrukcia administratívnej budovy nový stav
Rekonštrukcia administratívnej budovy nový stav

Rekonštrukcia priestorov CT pracoviska VOÚ Košice

Rekonštrukcia priestorov VOU 2013
Rekonštrukcia priestorov VOU
Rekonštrukcia priestorov VOU
Rekonštrukcia priestorov VOU

Stránky