Rekonštrukcie

RTG pracovisko SIEMENS, Tr. SNP Košice

príprava výskumného pracoviska RTG

VOÚ Košice- výmena vzduchotechniky v priestoroch miešania citostatík

OÚ SOKOĽ- Zateplenie objektu, strešný plášť

Výmena a zateplenie strešných vrstiev obecného úradu

LU VOU Košice- stavebné práce pre nový lineárny urýchľovač

búracie práce
vymeriavanie kotevných bodov

UNLP Košice-Úprava priestorov KRaZM

UNLP Košice-Úprava priestory pre monáž ANGIO prístroja

Zníženie energetickej náročnosti miestneho úradu s kultúrnym domom v mestskej časti Košice - Poľov

Budova úradu Poľov - začiatok rekonštrukcie 01/20

UNLP-Rekonštrukcia priestorov FBLR

Rekonštrukcia zázemia futbalového ihriska Poľov

Rekonštrukcia a sanácia objektu

Detská fakultná nemocnica Prešov-Úprava vstupu

Stránky