Rekonštrukcie

Rekonštrukcia podkrovia-apartmány

Rekonštrukcia podkrovia Mlynská Kováčska 2014
Rekonštrukcia podkrovia-obnova priestorov
Rekonštrukcia podkrovia-obnova priestorov
Rekonštrukcia podkrovia-obnova priestorov

Operačné sály Košice

Operačná sála VOÚ Košice , 2014 - stavebné úpravy priestorov

Topolčany- pracovisko MR rekonštrukcia objektu

Rekonštrukcia nemocničných priestorov Topoľčany
 Topolčany- pracovisko MR rekonštrukcia objektu
 Topolčany- pracovisko MR rekonštrukcia objektu
 Topolčany- pracovisko MR rekonštrukcia objektu
 Topolčany- pracovisko MR rekonštrukcia objektu

Nemocničné priestory Prešov

Rekonštrukcia priestorov Nukleárnej medicíny , Prešov 2014
NM Prešov
NM Prešov
NM Prešov
NM Prešov

Laboratóriá Prešov

Rekonštrukcia laboratórií , Prešov 2014
Laboratóriá Prešov
Laboratóriá Prešov
Laboratóriá Prešov
Laboratóriá Prešov
Laboratóriá Prešov
Laboratóriá Prešov
Laboratóriá Prešov
Laboratóriá Prešov
Laboratóriá Prešov

Komunitné centrum JASOV

Rekonštrukcia Komunitné centrum JASOV 2015
Komunitné centrum JASOV nový stav
Komunitné centrum JASOV pôvodná fasáda
Komunitné centrum JASOV pôvodný stav
Komunitné centrum JASOV pôvodný stav
Komunitné centrum JASOV pôvodný stav
Komunitné centrum JASOV
Komunitné centrum JASOV pôvodný stav
Komunitné centrum JASOV výmena prvkov krovu
Komunitné centrum JASOV
Komunitné centrum JASOV nový stav
Komunitné centrum JASOV nový stav

Stránky